Najpopularniejsze rodzaje faktoringu

Najpopularniejsze rodzaje faktoringu

Właściwie już każdy przedsiębiorca wie, czym jest faktoring. A przynajmniej wielu ma takie przekonanie. Jednak gdy wejdziemy w szczegóły, szybko okaże się, że ta usługa jest o wiele bardziej złożona, niż wydawało nam się pierwotnie wydawało. Przede wszystkim wynika to z faktu, że mamy kilka rodzajów faktoringu. Sprawdźmy zatem, czym się one od siebie różnią.

faktoring rodzaje

Jakie wyróżniamy rodzaje faktoringu?

Przede wszystkim faktoring możemy podzielić na różne rodzaje ze względu na kilka kryteriów. Do najpopularniejszych z nich należą takie kryteria, jak:

  • zakres ryzyka, jakie przejmuje na siebie firma faktoringowa,
  • zasięg terytorialny,
  • informowanie dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej,
  • moment otrzymania zapłaty za wierzytelność.

Zobacz w jakich branżach dobrze sprawdza się faktoring.

Rodzaje faktoringu a zakres ryzyka

Podział faktoringu ze względu na zakres ryzyka, jakie bierze na siebie faktor, to jedno z podstawowych kryteriów wyróżniających różne rodzaje tej usługi. Pod tym względem wyróżniamy:

Faktoring pełny, inaczej nazywany faktoringiem bez regresu. W tym przypadku ryzyko niewypłacalności naszego kontrahenta w całości przechodzi na firmę faktoringową. Oznacza to, że decydując się na faktoring pełny nie tylko otrzymujemy wcześniejsze rozliczenie faktury, ale i nie musimy obawiać się, że nasz partner biznesowy będzie spóźniał się z zapłatą naszych należności. Jeśli do tego dojdzie, to firma faktoringowa podejmuje działania na rzecz odzyskania wierzytelności.

Faktoring niepełny, nazywany również faktoringiem z regresem. Przy tej usłudze ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie przedsiębiorcy, zamiast przechodzić na rzecz firmy faktoringowej. Jeśli nasz kontrahent nie opłaci faktury w terminie, z własnych środków będziemy musieli zwrócić firmie faktoringowej kwotę, jaką sfinansowała nam ona w ramach tej właśnie faktury. To również przedsiębiorca będzie musiał podjąć działania, aby odzyskać przysługującą mu należność.

Firmy faktoringowe oferują również faktoring mieszany. Polega on na tym, że faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta, ale tylko do określonej kwoty. W praktyce oznacza to, że w ramach umówionego limitu pomiędzy firmą faktoringową a przedsiębiorstwem obowiązują zasady, jak przy faktoringu pełnym. Z kolei, gdy limit ten zostanie przekroczony, zasada współpracy zmieniają się na te, jakie obowiązują w przypadku faktoringu niepełnego.

Faktoring a powiadomienie kontrahenta

Faktoring możemy podzielić również ze względu na to, czy nasz kontrahent zostanie o nie poinformowany, czy też nie. Pod tym względem wyróżniamy:

Faktoring jawny (otwarty, notyfikowany), który jest najczęściej wybieraną opcją. W tym przypadku nasz kontrahent wie, że doszło do cesji wierzytelności na rzecz firmy faktoringowej.

Faktoring cichy (tajny), który polega na tym, że do kontrahenta nie jest przekazywana informacja o tym, że rozpoczęliśmy współpracę z firmą faktoringową.

Przeczytaj więcej o tym czy warto korzystać z faktoringu cichego.

Z kolei z faktoringiem półjawnym, czy też półotwartym mamy do czynienia, gdy kontrahent zostaje poinformowany o cesji wierzytelności w momencie otrzymania wezwania do zapłaty.

Faktoring krajowy i międzynarodowy

Firmy faktoringowe dzielą oferowane przez siebie usługi ze względu na zasięg terytorialny naszej działalności. Z tego względu wyróżniamy faktoring krajowy, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w Polsce i prowadzący na jej terenie swoją działalność. Z kolej, jeśli współpracujemy z zagranicznymi partnerami biznesowymi, powinniśmy skorzystać z opcji faktoringu międzynarodowego.

Faktoring a moment otrzymania zapłaty

Kolejnym kryterium podziału usług faktoringowych jest moment otrzymania zapłaty za daną wierzytelność. Pod tym względem wyróżniamy faktoring dyskontowy, zaliczkowy oraz wymagalnościowy. W pierwszym przypadku faktor od razu wypłaca przedsiębiorcy należność za fakturę. Jedynie co to pomniejsza ją o naliczoną przez siebie prowizję. Jeśli zdecydujemy się na faktoring zaliczkowy, to od razu dostaniemy tylko część należności. Resztę, firma faktoringowa przeleje na nasze konto, gdy nasz kontrahent opłaci fakturę.

Natomiast w ramach faktoringu wymagalnościowego otrzymujemy pieniądze, gdy kontrahent opłaci fakturę. Oznacza to, że ten rodzaj faktoringu jest przeznaczony przede wszystkim dla firm, które mają problem z egzekwowaniem należności.

Jak widać, faktoring niejedno ma imię. Jednak dzięki temu każdy przedsiębiorca może dopasować tę usługę do swoich potrzeb.

Skorzystaj z rankingu firm faktoringowych jeśli któryś z wyżej wymienionych rodzajów faktoringu odpowiada Twoim potrzebą i chciałbyś skorzystać z oferty firmy faktoringowej, ale nie wiesz na którą firmę się zdecydować.