Czy warto korzystać z faktoringu cichego?

Czy warto korzystać z faktoringu cichego?

Faktoring nie jedno ma imię. Wraz z rosnącą popularnością tej usługi, powstały jej różne odmiany. A jedną z nich jest faktoring cichy, któremu poświecimy dzisiejszy artykuł.

faktoring cichy
Na czym polega faktoring?

Faktoring to usługa polegająca na finansowaniu faktur. Po prostu, gdy dany przedsiębiorca wystawi fakturę z odroczonym terminem płatności, nie musi czekać, aż kontrahent ją opłaci. Wystarczy, że zgłosi się do firmy faktoringowej, a ta od niemalże od razu wypłaci mu od 70 do 95% wartości takiej faktury. Przedsiębiorca otrzyma resztę kwoty, gdy jego kontrahent opłaci fakturę, czyli mniej więcej w czasie, gdy minie termin płatności za taką fakturę.

Zazwyczaj w takim przypadku dochodzi do cesji wierzytelności, czyli przeniesienie praw do wierzytelności z przedsiębiorcy na faktora, czyli firmę faktoringową. O tym fakcie powinien zostać poinformowany kontrahent. A co, jeśli nie wyrazi ona na to zgody? W takim przypadku z pomocą przychodzi właśnie faktoring cichy.

Na czym polega faktoring cichy?

Faktoring cichy nazywany jest również faktoringiem tajnym. Wynika to z tego, że ani przedsiębiorca, ani faktor nie informują kontrahenta o podpisaniu umowy faktoringowej. Jest to możliwe, ponieważ w ramach faktoringu cichego nie dochodzi do cesji wierzytelności. I właśnie dlatego dwie strony umowy faktoringowej, czyli faktor i faktorant nie muszą informować o niej kontrahenta, ani prosić go na wyrażenie zgody na jej zawarcie.

Wadą faktoringu cichego jest to, że nie ma w tym przypadku możliwości weryfikacji, czy dane transakcje zostały faktycznie zawarte. Może to być problemem z punktu widzenia urzędu skarbowego, który z tego powodu może wszcząć kontrolę wyjaśniającą.

Jednak z faktoringiem cichym wiąże się też wiele zalet, ze względu na które ma on wielu zwolenników. Przede wszystkim faktoring cichy pozwala przedsiębiorcy na prowadzenie niezależnej strategii biznesowej. Po prostu informacja o korzystaniu z faktoringu bywa różnie odbierana. Dla niektórych kontrahentów może być to sygnał, że dany przedsiębiorca ma problemy finansowe i pilnie potrzebuje dofinansowania. A taka opinia może popsuć wizerunek danego przedsiębiorcy. Decydując się faktoring cichy, może on w spokoju prowadzić własną strategię zarządzania finansami firmy.

Poza tym niektórzy kontrahenci nie chcą, aby pomiędzy nich a przedsiębiorców wchodziła jeszcze jedna strona. Współpraca z faktorem może dla nich oznaczać, że przedsiębiorca próbuje na nich wywrzeć presję, aby ci jak najszybciej opłacili fakturę. Poza tym mogą obawiać się nowych konsekwencji, gdy spóźnią się kilka dni w spłacie faktury. Często presję, aby nie korzystać z faktoringu, wywierają duzi i dominujący kontrahenci na mniejszych przedsiębiorcach. W takim przypadku faktoring cichy bywa jedynym rozwiązaniem.

Warto jednak mieć na uwadze, że obecnie coraz mniej kontrahentów przejmuje się tym, że przedsiębiorcy korzystają z usług firm faktoringowych. Po prostu wraz ze wzrostem popularności tej usługi większość z nich do niej przywykła, a co więcej sami zaczynają doceniać korzyści z niej wynikające.

Przekonaj się jakie są wady i zalety faktoringu.

Jakie ryzyko ponosi cichy faktor?

Największym ryzykiem związanym z faktoringiem cichym jest tzw. fraud. Jest to rodzaj ryzyka, jakie bierze na siebie firma faktoringowa, która świadczy usługę faktoringu cichego. Ryzyko to wynika z tego, że faktor nie ma możliwości pełnej weryfikacji i oceny ryzyka finansowego. Z tego względu usługa faktoringu cichego jest droższa: prowizja jest większa, a oprocentowanie wyższe.

Między innymi z tego powodu przedsiębiorcy powinni w pierwszej kolejności rozważyć korzystanie z faktoringu jawnego. Dopiero, jeśli taka opcja okaże się z jakiegoś powodu niemożliwa, można zastanowić się nad skorzystaniem z faktoringu cichego.
Co ciekawe, z faktoringu cichego korzysta dosyć sporo przedsiębiorców. Gdyby tak nie były, firmy faktoringowe szybko przestałyby oferować taką usługę, gdyż byłoby to nieopłacalne. Z czego to wynika?

Prowadzisz handel międzynarodowy? Zapoznaj się z faktoringiem eksportowym i faktoringiem importowym.

Musimy pamiętać, że faktoring, czy to jawny, czy cichy pomaga zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma posiada stały dostęp do środków, które może przeznaczać na bieżącą działalność. Patrząc na faktoring z tej perspektywy, oczywistym wydaje się, że usługa ta stanowi świetną alternatywę dla kredytów bankowych. Szczególne, że formalności związane z faktoringiem są o wiele mniej skomplikowane i da się je załatwić o wiele szybciej. To ogromna przewaga faktoringu nad kredytami dla firm, które zazwyczaj wymagają dostarczenia do banku całego pliku dokumentów, zaświadczeń z urzędów czy nawet biznesplanu.

To głównie z tego względu przedsiębiorcy sięgają po faktoring. A jeśli z jakichś powodów nie mogą korzystać z tej usługi w sposób jawny, decydują się na faktoring cichy. Po prostu zachowana płynności finansowa niejednokrotnie warta jest dodatkowego ryzyka. A im więcej przedsiębiorców będzie korzystało z tej usługi, tym rzadziej trzeba będzie korzystać z jej tajnej wersji. Poza faktoringiem cichym i jawnym wyróżniamy także inne rodzaje faktoringu, o czym przeczytasz więcej w naszym artykule o najpopularniejszych rodzajach faktoringu. Faktoring to elastyczna usługa o wielu zastosowaniach i duże grono przedsiębiorców powinno być w stanie znaleźć odpowienią dla siebie jego formę.